Wysokiej jakości sprzęt kuchenny
opracowany dla ciebie w Australii
 

„Stare porzekadło mówi, że jakość kosztuje, lecz to właśnie ona przetrwa próbę czasu” –  Justin Chellis, Ayr, Queensland.

Warunki korzystania

Niniejsze Warunki Korzystania (dalej określane jako “Regulamin”) na stronie http://www.froothie.pl (zwanej dalej “Witryną”), ustanawiają umowę pomiędzy Użytkownikiem ( “Użytkownik”, „Państwo”, „Pan/Pani”) Witryny oraz Athena Solutions Pty z siedzibą Unit 4, 173-181 Rooks Road, Vermont VIC 3133, Australia (dalej zwany “Froothie”). Korzystając z Witryny, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień. Prosimy nie korzystać z Witryny, jeśli nie zgadzasz się na poniższe Warunki. Froothie udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Witryny wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na Warunki.

1. Witryna

1.1 Witryna jest platformą handlu elektronicznego (e-commerce), za pomocą której można zakupić elektryczne urządzenia kuchenne oraz produkty spożywcze.

1.2 Aby w pełni wykorzystać dostępne funkcje Witryny, należy zarejestrować konto na Witrynie (określane dalej jako “Konto”).

1.3 Kroki wymagane do zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli chcą Państwo zakupić jeden z naszych produktów za pośrednictwem Witryny, proszę dodać wybrany produkt do Państwa Koszyka online. Można to zrobić poprzez (1) przejście do strony internetowej wybranego produktu i (2) dodaniu produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do Koszyka”. Po dodaniu do koszyka produktów, które chcą Państwo kupić, należy kliknąć na zakładkę “Zobacz Koszyk”, a następnie nacisnąć przycisk “Przejdź do kasy”. Po wykonaniu tych czynności , proszę zalogować się do swojego konta i wykonać następujace operacje: (1) podać swój adres rozliczeniowy; (2) podać adres do wysyłki; (3) wybrać opcję wysyłki; (4) wybrać metodę płatności. Następnie proszę kliknąć na przycisk “Złóż zamówienie teraz” i zapłacić za zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności. Po kliknięciu na przycisk “Złóż zamówienie teraz”, otrzymają Państwo wiadomość emailem potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Klikając przycisk “Złóż zamówienie teraz” i otrzymując emaila potwierdzającego, zawierają Państwo umowę przedaży w języku polskim pomiędzy Użytkownikiem a Froothie na podstawie niniejszych postanowień Regulaminu. Zamówione przez Państwa produkty dostarczymy niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.

1.4 Szczegóły dotyczące konkretnego zamówienia nie zostaną uzupełnione przez nas, a więc konkretne zamówienie nie będzie dla Państwa dostępne. Tym niemniej, jeśli potrzebują Państwo jakichkolwiek informacji dotyczących zamówienia, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w punkcie 22.

1.5 Korygowanie błędów w podanych danych. Przed wysłaniem zamówienia (kliknięciem przycisku “Złóż zamówienie teraz”) mogą Państwo zidentyfikować i skorygować ewentualne błędy w podanych przez siebie danych. Jeśli wprowadzili Państwo błędne dane w Koszyku, proszę kliknąć w zakładkę “Zobacz Koszyk” i skorygować swój błąd. Jeśli chcą Państwo zmienić Użytkownika Witryny lub skorygować ewentualne błędy w adresie rozliczeniowym, adresie wysyłki, opcji wysyłki i opcji fakturowania, proszę (1) przejść do strony zamawiania Witryny, (2) kliknąć na zakładkę “zmień” w punkcie, w którym chcą Państwo dokonać zmian. Strona zamówienia jest dostępna poprzez kliknięcie na przycisk “Przejdź do kasy”.

2. Ceny

2.1 Wszystkie ceny podane na Witrynie zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną wyświetlone przed przyjęciem i potwierdzeniem zamówienia i dodane do kosztów zamówienia.

2.2 Podane ceny zachowują aktualność przez cały czas ich wyświetlania na Witrynie.

2.3 Żadne dodatkowe opłaty nie będą stosowane bez Państwa wyraźnej zgody.

2.4 Wszystkie podane ceny są cenami w złotych polskich

3. Dostawa

3.1 Koszt dostarczenia do Państwa produktu(ów) Froothie jest podany na stronie finalizacji transakcji w Witrynie. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat metod i praktyk dostawy, prosimy o kontakt z name pod adresem [email protected] [email protected]

4. Produkty niedostępne

4.1 W przypadku niedostępności zamówionych przez Państwa produktów, mogą Państwo domagać się dostarczenia produktów zastępczych o równorzędnej jakości i cenie. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań w celu spełnienia takiego życzenia. Proszę pamiętać, że koszty związane ze zwrotem do Froothie towarów zastępczych, w przypadku odstąpienia przez konsumenta od zamówienia, mogą być pokryte przez Froothie.

5.Płatności

5.1 Płatności za zamówione na Witrynie produkty można dokonać poprzez (1) PayPal (www.paypal.com) oder (2) przelewem bankowym. W Europie, system płatności PayPal jest obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., posiadającą ważną licencję jako luksemburska instytucja kredytowa.

5.2 Paypal może zbierać od Państwa informacje, które pozwolą mu na dokonywanie zleconych przez Państwa płatności. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z system PayPal, Froothie NIE gromadzi i nie przechowuje danych dotyczących Państwa karty kredytowej/debetowej. PayPal obsługuje wszystkie etapy procesu płatności, w tym gromadzenie i przetwarzanie danych na swoich stronach internetowych. Rekomendujemy podanie swoich danych osobowych do system PayPal dopiero po zapoznaniu soę z jego polityką prywatności i warunkami użytkowania.

5.3 Obowiązkiem Państwa jest upewnienie się, że wszystkie informacje na temat transakcji i inne szczegóły zostały podane poprawnie. Froothie nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzone nieprawidłowo na skutek czynników niezależnych od Froothie.

5.4 Froothie nie ponosi odpowiedzialności za odmowę lub odrzucenie płatności. Rozwiązanie tych problemów leży w gestii kontaktów pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą usług płatniczych.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Prawo odstąpienia od umowy. Jeśli jesteś konsumentem (osobą fizyczną, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodraczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem), masz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Pani/Pan lub osoba trzecia, wskazana przez Panią/Pana, inna niż przewoźnik, wejdą w fizyczne posiadanie zakupionego przez Państwa produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Froothie o swojej decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, można wykorzystać następujące dane kontaktowe:

Athena Solutions Pty Ltd, Unit 4, 173-181 Rooks Road, Vermont, VIC 3133, Australia

Email: [email protected]
Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, podanego w punkcie 6.6 lecz nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać informację dotyczącą zamiary skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

6.2 Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego typu dostawy, innego niż najtańszy rodzaj oferowanej przez nas standardowej dostawy). Zwrot odbędzie się niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi w walucie użytej w transakcji, chyba że zostanie wyraźnie uzgodnione inaczej. W każdym razie, nie poniosą Państwo żadnych kosztów, związanych z takim zwrotem.

6.3 Zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, proszę odesłać albo przekazać nam zakupione produkty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o zamiarze wycofania się z umowy. Powyższy termin będzie zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem okresu 14 dni. Koszt zwrotu produktów ponosi strona kupująca.

6.4 Zwrot kosztów. Możemy zastrzec sobie prawo odmowy zwrotu należności do czasu otrzymania zakupionych produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania.

6.5 Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych produktów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości produktów, wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi, wykraczające poza działanie konieczne dla ustalenia charakteru, właściwości i sposobu działania zakupionych produktów.

6.6.Wzór formularza odstąpienia od umowy.

- Do

Athena Solutions Pty Ltd, Unit 4, 173-181 Rooks Road, Vermont, VIC 3133, Australia

Email:[email protected]
- Data zamówienia (*)/ odbioru (*)
- Nazwa konsumenta (-ów)
- Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)
- Data

7. Gwarancja na produkty i gwarancja zwrotu pieniędzy

7.1 Nabywane przez Konsumentów produkty Froothie mogą być objęte gwarancją, rozszerzoną gwarancją, oraz 30 dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat poręczeń I gwarancji oferowanych przez Froothie, prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym [email protected].

8. Zawartość Witryny Froothie

8.1 Witryna zawiera materiały (dalej określane jako “Materiały Froothie”), które są własnością firmy Froothie. Obejumują one w szczególności teksty, obrazy oraz kod źródłowy. Materiały Froothie stanowią własność intelektualną firmy Froothie I są chronione przez prawa własności intelektualnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez obowiązujące prawa międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej.

9. Treści tworzone przez Użytkowników

9.1 Witryna oferuje Użytkownikom możliwośc przedstawienia opinii Klientów oraz innych publicznie dostępnych materiałów (określanych dalej zbiorczo jako “Treści tworzone przez Użytkowników”).

9.2 Firma Froothie pragnie, aby wszyscy odwiedzający Witrynę odnieśli miłe i ciekawe wrażenia. Dlatego wszelkie dokonane na niej wpisy muszą być zgodne z następującymi zasadami Kodeksu Postępowania:

Kodeks Postępowania

Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania na WItrynie wpisów lub innych treści, które:

 • naruszają obowiązujace przepisy prawa
 • są reklamą lub promocją dowolnego produktu lub usługi, które nie zostały pisemnie zatwierdzone przez Froothie
 • zawierają złośliwe oprogramowanie, w szczególności konie trojańskie, robaki, wirusy lub inne oprogramowanie, które może zmienić, przerwać, utrudniać, ograniczać lub uniemożliwić działanie jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub innego urządzenia
 • stanowią nieuczciwe lub oszukańcze praktyki handlowe
 • są fałszywe lub wprowadzające w błąd
 • są treściami obraźliwymi, oszczerczymi, napastliwymi, nienawistnymi, zniesławiającymi, obscenicznymi, wulgarnymi, pornograficznymi lub zawierającymi groźby
 • naruszają prawa własności intelektualnej innych osób
 • zawierają reklamę lub zachęcają do spożycia alkoholu lub palenia tytoniu
 • nawołują do nienawiści rasowej lub etnicznej
 • są dokonywane z fałszywych adresów e-mail
 • promują stosowanie narkotyków lub innych substancji nielegalnych
 • stanowią spam lub inne niedopuszczalne wiadomości

Froothie zastrzega sobie prawo (lecz nie obowiązek) do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia w całości lub w cześci wszelkich Treści Tworzonych przez Użytkowników, które zostaną uznane za naruszenie Kodeksu Postępowania. Z kodeksem postępowania można zapoznać się elektronicznie pod adresem http://www.froothie.pl/terms-and-conditions.

 

9.3 Użytkownik zapewnia ponadto, że wszelkie zamieszczone przez niego treści (“Treści tworzone przez Użytkowników”) nie zawierają informacji poufnych, zastrzeżonych lub tajemnic handlowych. Froothie nie ma obowiązku przechowywania, kopiowania lub zwrotu jakichkolwiek Treści tworzonych przez Użytkowników. Ponadto Froothie zastrzega sobie, według własnego uznania prawo modyfikacji lub usunięcia z Witryny wszelkich tworzonych przez Użytkowników treści, które zostaną uznane za naruszenie powyższych wymogów.

9.4 Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za narażenie tworzonymi przez siebie tekstami (Treści tworzone przez Użytkownika) na straty , wydatki, zobowiązania, roszczenia, koszty i szkody firmę Froothie i jej personel.

9.5 Publikując Treści tworzone przez Użytkowników na Witrynie, wyrażają Państwo zgodę, że takie treści mogą być udostępniane publicznie. Publikując Treści na Witrynie, przyznają Państwo firmie Froothie nieograniczone, nieodpłatne, bezterminowe i nieodwołalne prawo do:

 • archiwizowania, zarządzania, zapisu i modyfikacji Treści tworzonych przez Użytkownika do odpowiednich formatów, standardów lub mediów jako część usług świadczonych przez Froothie;
 • adaptacji, rozpowszechniania, podglądu, modyfikowania, reprodukowania, używania, publicznego wykonywania i publikacji Treści tworzonych przez Użytkownika na Witrynie;
 • wykorzystania Treści tworzonych przez Użytkownika w celach reklamowych, promocyjnych lub komercyjnych w szczególności prawo do publicznego wyświetlania, rozpowszechniania, wykonywania i odtwarzania Treści tworzonych przez Użytkowników na dowolnym nośniku i poprzez jakiekolwiek istniejące obecnie lub przyszłe kanały medialne;

9.6 Publikując Treści tworzone przez Użytkownika na swoim profilu na Witrynie, wyrażają Państwo zgodę, że Froothie, według własnego uznania może umieszczać te Treści na głównej stronie Witryny..

10. Pytania o wsparcie

10.1 Jeśli chcą Państwo wysłać do nas zapytanie o wsparcie, prosimy o odwiedzenie poniższej strony:
https://www.froothie.pl/contacts/.

11. Licencja na korzystanie z Witryny

11.1 Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Froothie udziela Użytkownikowi osobistej, nie wyłącznej, nie podlegającej przeniesieniu na osoby trzecie, ograniczonej licencji na korzystanie z Witryny.

12. Ograniczenia licencji

12.1 O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w Regulaminie, zabronione jest: (i) kopiowanie treści tworzonych przez Użytkowników i zawartości Witryny Froothie, (ii) rozpowszechnianie Treści tworzonych przez Użytkowników i zawartości Witryny Froothie, (iii) adaptacja, tłumaczenie, dokonywanie zmian, dekompilacja lub tworzenie dzieł opartych na Treściach tworzonych przez Użytkowników i zawartości Witryny Froothie, (iv) używanie, sublicencjonowanie, rozpowszechnianie lub przenoszenie na inne osoby praw do Treści tworzonych przez Użytkowników i zawartości Witryny Froothie wobec osób trzecich.

13. Własność

13.1 Zawartość Witryny Froothie, wyświetlana za pośrednictwem strony internetowej, znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe Froothie w niej zawarte są własnością intelektualną Froothie, jej licencjodawców, dostawców, agentów i/lub innych dostawców treści.

13.2 Wszystkie Treści tworzone przez Użytkowników są własnością ich twórców. Froothie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

14. Zobowiązania wobec Froothie

14.1 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) posiada prawo do przyjęcia niniejszego Regulaminu; (ii) będzie korzystać z Witryny wyłącznie w celach dozwolonych przez niniejszy Regulamin; (iii) jego korzystanie z Witryny odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (iv) ma co najmniej 13 lat.

15. Polityka Prywatności

15.1 Użytkownik za pomocą Witryny wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Froothie jego danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem
https://www.froothie.pl/privacy-policy/.

16. Newsletter

16.1 W celu zapisu na otrzymywanie newsletter, proszę zaznaczyć pole “Froothie newsletter” podczas składania zamówienia na stronie internetowej.

16.2 W celu rezygnacji z otrzymywania newsletter, prosimy użyć linku, który jest zawarty w każdym biuletynie przekazywanym do Państwa przez Froothie.

17. Dostępność witryny

17.1 Froothie dołoży wszelkich starań, aby Witryna była dostępna w każdej chwili. Jednakże, z uwagi na fakt, że Witryna dostępna jest za pośrednictwem internetu, na jakość i dostępność Witryny mogą mieć wpływy czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

17.2 Froothie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność WItryny z powodu problemów z przepustowością sieci, awarii sprzętu lub zdarzeń losowych.

18. Linki

18.1 Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Froothie nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron.

19.Ograniczenie odpowiedzialności

19.1 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za: (i) oszustwo; (ii) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem; (iii) w przypadku naruszenia obowiązków implikowanych przez obowiązujące przepisy danego kraju; (iv) wszelkiego rodzaju odpowiedzialności, która nie może być wyegzekwowana drogą prawną.

19.2 Z zastrzeżeniem punktu 19.1 niniejszego Regulaminu, Froothie nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktów, utratę danych lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające lub spowodowane przez czyn niedozwolony (w tym zaniedbania), złamanie Regulaminu lub w inny sposób. Maksymalna łączna odpowiedzialność Froothie, wynikająca z postanowień Regulaminu lub deliktowa (w tym zaniedbania), nie może w żadnym wypadku przekroczyć wysokości kwoty do zapłacenia przez Klienta.

20. Właściwości niniejszego Regulaminu

20.1 Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwości sądów Warszawy, Rzeczypospolita Polska w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z Regulaminu lub odnoszących się do niniejszego Regulaminu.

20.2 Jeżeli są Państwo konsumentem, punkt 20.1 nie wpływa na Państwa prawa (uprawnienia) ustawowe, a ponadto nie uniemożliwia złożenia pozwu zgodnie z prawem kraju twojego zamieszkania.

21. Zmiana postanowień Regulaminu

21.1 Z zastrzeżeniem punktu 21.2, Froothie zastzega sobie prawo do okresowej modyfikacji lub zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach lub modyfikacji Regulaminu Użytkownicy będą informowani wiadomościami email lub wiadomościami na Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny, po otrzymaniu wiadomości email lub przeczytaniu wiadomości umieszczonej na WItrynie, oznacza Państwa akceptację dla wprowadzonych zmian.

21.2 W umowie sprzedaży, zawartej pomiędzy Państwem a firmą Froothie, obowiązywać będzie wersja Regulaminu z dnia złożenia zamówienia

22 Dane kontaktowe

22.1 Jeśli chcą się Państwo z name skontaktować, prosimy o odwiedzenie strony https://www.froothie.pl/contacts/"lub skontaktować się pod podanym adresem
Email: [email protected]

22.2 Jeżeli chcą Państwo zwrócić produkt do Froothie, prosimy o kontakt z [email protected]

23. Ostatnie zmiany w Regulaminie

23.1 Niniejsze postanowienia Regulaminu zostały ostatnio zmienione 4 października 2016.

INFORMACJE KONTAKTOWE

 • Athena Solutions Pty Ltd – Froothie (PL)
  Unit 1/ 24, London Drive,
  Bayswater VIC 3153,
  Australia
 • Numer VAT: NL 824103099B01
  Obsługa klienta : [email protected]

INSTAGRAM